Puppytesten

 

Als mensen bewust een hond kiezen, doen ze dat vaak op ras of type. Toch is niet iedere Golden Retriever gelijk en niet iedere Pomeriaan hetzelfde. Dat ligt niet alleen aan de foklijn en omstandigheden waarbinnen ze opgroeien. Zelfs binnen één nest zijn er al enorme individuele verschillen!

Tussen individuen zitten bijvoorbeeld vaak verschillen in ondernemendheid, gevoeligheid, coping skills (wijze waarop ze met nieuwe, spannende dingen om gaan) voorkeuren en behoeften.

Het maakt écht nogal uit of u Beau of Max uit het nest heeft gekregen. Wellicht krijgt u de handen vol aan Max, waar Beau een stuk meegaander was geweest. En is Max heel stoer en intelligent, maar niet zo geschikt voor een druk  gezin, terwijl Beau nooit de held van de buurt zal worden, maar wél die knuffelige gezinshond is.

Kortom, een goede match n.a.v. een puppytest kan écht het verschil maken!

 

Werkwijze puppytest*

Rond de zeven weken is de beste leeftijd om pups te testen, en dat doe ik bij de fokker thuis. Vooraf bespreek ik de eisen die de testruimte stelt.
Iedere pup wordt apart getest, in een ruimte waar hij niet eerder is geweest. Zo’n test (eigenlijk opeenvolgende testjes) duurt bij mij maximaal 15 minuten per pup. Als de test te lang duurt, wordt de pup te moe of overprikkeld. Tijdens de test observeer ik goed: hoe doet hij in het algemeen, hoe reageert hij op bepaalde prikkels? Vervolgens interpreteer ik wat ik heb gezien.

Ook bij pups wordt het gedrag aangestuurd door emotionele systemen (zie: VISIE) binnen de grenzen van het ras/type en karakter.

Nadat alle pups zijn getest neem ik met de fokker door welke pup het beste in in welke situatie / welk huishouden, past en geef ook gerichte adviezen m.b.t. opvoeding en socialisatie. Dit krijgt de fokker ook uitgewerkt toegestuurd.

Zo’n puppytest, inclusief verslagje, kost per pup € 25,-

Daarbij hoort standaard een nestevaluatie. Deze kost € 100,- per nest.

Ik vraag een reiskostenvergoeding van € 0,30 p km.

 

*Tegenwoordig spreken we liever van puppy-gedragsinventarisatie. Een échte test hoort namelijk valide te zijn, maar pups wil ik niet ‘star’ testen, zoals dat bij volwassen honden wél moet.

 

NESTBEGELEIDING

Natuurlijk is het ook mogelijk dat ik u adviseer bij de gedragsmatige kant van het grootbrengen van het nest, vanaf de geboorte tot uitvliegen; m.b.t. de socialisatie, leefomgeving, welk gedrag laten de pups en moederhond zien, maar ook bij de screening van potentiële pupkopers. Hoe weet u welke pup bij wie past?

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.